TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, S&D Invest cung cấp một dịch vụ rộng trong lĩnh vực đầu tư; từ khi các nhà đầu tư bắt đầu có ý tưởng đầu tư (tư vấn phát triển ý tưởng, nắm bắt cơ hội đầu tư, nghiên cứu môi trường đầu tư, môi trường pháp lý, chính sách…), đến giai đoạn chuẩn bị dự án (lập báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, tư vấn về thủ tục đầu tư, tìm kiếm địa điểm, đối tác, thẩm định dự án…), khi dự án đi vào triển khai thực hiện (tư vấn đấu thầu, tư vấn tìm kiếm nguồn vốn, quản lý dự án…) và cuối cùng là lúc dự án đi vào hoạt động và vận hành, khai thác (tư vấn quá trình vận hành dự án, tuyển chọn lao động, tìm kiếm thị trường và đối tác tiềm năng…),

Các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này là:

Tư vấn đấu thầu:

 • Tư vấn tổ chức đấu thầu
 • Lập hồ sơ mời quan tâm
 • Lập hồ sơ mời thầu
 • Tư vấn chấm thầu, đánh giá kết quả đấu thầu
 • Tư vấn về quy trình, thủ tục đấu thầu

Tư vấn các nội dung về dự án đầu tư:

 • Hỗ trợ đánh giá và phát triển ý tưởng đầu tư và kinh doanh
 • Nghiên cứu cơ hội đầu tư, lập báo cáo đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, khả thi các dự án đầu tư
 • Phân tích hiệu quả tài chính dự án, phân tích đầu tư
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Lập bộ hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư, theo dõi và đôn đốc việc cấp phép đầu tư, làm thủ tục thuê mặt bằng
 • Thẩm định, đánh giá các dự án đầu tưLập phương án kinh doanh cho các doanh nghiệp
 • Tìm kiếm cơ hội và đối tác đầu tư, cung cấp thông tin về đầu tư (lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư), tìm các nguồn tài trợ vốn, tư vấn ý tưởng đầu tư
 • Tư vấn giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu
 • Tư vấn xác định và tìm đối tác, địa điểm đầu tưTư vấn trong đàm phán hợp đồng trong hợp tác đầu tư
 • Tư vấn sau khi được cấp phép đầu tư để triển khai dự án đầu tư nước ngoài bao gồm hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép nhập khẩu, thẩm định thiết kế kỹ thuật, quyết định chấp thuận cho xây dựng, đăng ký chế độ kế toán, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu thầu, chuyển nhượng vốn, tuyển dụng lao động, điều chỉnh Giấy phép đầu tư,…Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án.

Tư vấn quản lý dự án:

 • Tư vấn về mô hình, tổ chức quản lý dự án
 • Đánh giá hiệu quả các mô hình quản lý dự án
 • Tư vấn quản lý dự án.