(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Kế hoạch LCNT

     Bất cứ ai đã tìm hiểu hay làm về công tác Đấu thầu cũng đều biết, để thực hiện đấu thầu cho các gói thầu thì điều trước tiên là lập Kế hoạch đấu thầu. nhưng, không phải ai cũng biết và hiểu được khi lập kế hoạch đấu thầu ta cần tuân thủ những nguyên tắc gì? phải làm gì? không được làm gì và trong kế hoạch đấu thầu cần có những nội dung gì?
     Vậy, hãy cùng Davilaw tham khảo bài viết dưới đây được nếu cụ thể về những nguyên tắc khi lập Kế hoạch đấu thầu….

NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

     1. Kế hoạch đấu thầu (KHĐT) phải được người có thẩm quyền duyệt bằng văn bản, sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho CĐT tổ chức LCNT, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

     2. Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án , trường hợp chưa đủ điều kiện mà thật cần thiết thì được phép lập KHĐT cho một số gói thầu để thực hiện trước.

     3. Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu rõ số lượng goí thầu và nội dung của từng gói thầu. nội dung cuả từng gói thầu gồm:

       - Tên gói thầu
       - Giá gói thầu;
       - Nguồn vốn;
       - Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu;
       - Thời gian lựa chọn nhà thầu;
       - Hình thức hợp đồng;
       - Thời gian thực hiện hợp đồng.

     4. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ của dự án và có quy mô gói thầu hợp lý. Mỗi gói thầu chỉ có một HSMT và được tiến hành đấu thầu một lần. một gói thầu được thực hiện theo một hợp đồng; trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng.