(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Tình huống

  Khi Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán

  Khi Đơn giá dự thầu một hạng mục cao hơn đơn giá dự toán
  Tại Khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013
  Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định

  NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

     Bất cứ ai đã tìm hiểu hay làm về công tác Đấu thầu cũng đều biết, để thực hiện đấu thầu cho các gói thầu thì điều trước tiên là lập Kế hoạch đấu thầu. nhưng, không phải ai cũng biết và hiểu được khi lập kế hoạch đấu thầu ta cần tuân thủ những nguyên tắc gì? phải làm gì? không được làm gì và trong kế hoạch đấu thầu cần có những nội dung gì?
       Vậy, hãy cùng Davilaw tham khảo bài viết dưới đây được nếu cụ thể về những nguyên tắc khi lập Kế hoạch đấu thầu….