(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký thông tin về nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam

Tải tài liệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU,
NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÚNG THẦU TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
- Thông tin chung: .........................................................................................................................................
............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................
......................................................................................................................................................................
................................................................................
........
..............................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................

- Tên hợp đồng:...........................................................................................................................................................................................................................

- Tên nhà thầu/nhà đầu tư trúng thầu:.......................................................................................................................................................................................

- Địa chỉ đăng ký thành lập, hoạt động tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động..................................................................

- Số điện thoại:...................................................Fax:................................................................................................................................................................

- Email:.........................................................Website:...............................................................................................................................................................

- Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):....................................................................................................................................

- Số điện thoại:...................................................Fax:.................................................................................................................................................................

- Email:...........................................................Website:.............................................................................................................................................................

- Thời gian thực hiện gói thầu/dự án: từ.............................đến:..............................................................................................................................................

- Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam:....................................... người

- Tổng số cán bộ, chuyên gia nước ngoài:......................................người

- Cố vấn trưởng:...................................................................................................................................
.......................................................................................

- Đội trưởng dự án:..........................................................................................................................................
...........................................................................

- Giám đốc dự án:.......................................................................................................................................................................................................................

- Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  .........., ngày  ............. tháng ........ năm........
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)