(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Gói dịch vụ » Gói Medium

Gói Medium

 •  Member được sử dụng dịch vụ trong 6 tháng gồm:
 •  Được quyền down các tài liệu: Luật, Nghị định, Thông tư, Văn bản khác
 •  Được quyền down các biểu mẫu đấu thầu
 •  Được quyền yêu cầu cung cấp 6 biểu mẫu
 •  Được quyền tham gia đăng tải đấu thầu (đăng thông báo mời thầu, kế hoạch LCNT, Hàng hóa, Xây lắp, Tư vấn, Hỗ hợp, Phi tư vấn, kết quả LCNT, Lựa chọn Nhà đầu tư)  trên website
 •  Được quyền tham gia đăng tải Đấu giá
 •  Được Tư vấn giải quyết 6 tình huống phát sinh trong đấu thầu qua điện thoại, chat, email
 • ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG