(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Doanh nghiệp xin khai thác khoáng sản tại khu vực không đấu giá

 Doanh nghiệp xin khai thác khoáng sản tại khu vực không đấu giá 

- Công ty TNHH Anh Nguyên vừa nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Lào Cai.


Theo đề xuất, Công ty TNHH Anh Nguyên muốn khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm cát trên sông Chảy thuộc địa phận thôn Na Măng, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ước tính điểm cát này có diện tích 3,18ha.

Liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, ngoài Công ty TNHH Anh Nguyên, Sở sẽ tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị cấp phép cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu thăm dò mỏ cát nêu trên từ ngày 15/2 đến ngày 17/3/2017.

Việc tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Đồng thời, căn cứ theo Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và Quyết định của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh. 

(Nguồn: Báo đấu thầu)